Psikoloji Programına hoşgeldiniz…

Psikoloji kısaca zihin ve davranışı anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji, davranışı, beyin seviyesinden, grup içi dinamiklere, doğumdan yaşlılığa kadar olan gelişimsel meselelere, romantik ilişkilerden, iş yeri ilişkilerine, pilot ve sürücülerin karar verme mekanizmalarından tüketici tercihlerine kadar akla gelebilecek olan her boyutta inceler. Psikoloji bilgisi nöropsikoloji laboratuvarları, klinikler, insan kaynakları bölümleri, uçuş ve sürücü simülatörleri, huzurevleri ve anaokulu gibi daha pek çok alanda uygulamaya konulan bir bilgidir.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji Programı

Kampusumuzdaki lisans programı temel olarak öğrencilere psikolojinin ana dalları ile ilişkili teorik ve uygulamalı becerileri kazandırmayı hedefler. Müfredattaki zorunlu dersler sosyal, klinik, deneysel, gelişim, endüstriyel/örgüt ve sağlık gibi temel teorik ve uygulamalı alanların yanı sıra psikolojide bilgi ediniminde kullanılan metotların eğitimini kapsamaktadır. Zorunlu derslere ek olarak, müfredatta 15 seçmeli ders yer almaktadır. Bunlardan sekizi psikoloji alanında alınması gereken ve öğrencilere ilgi duydukları alanda derinlemesine bilgi ve beceriyi sunmayı hedefleyen derslerdir. Diğer seçmeli dersler ise ekonomi, sosyoloji ve felsefe gibi psikoloji ile ilişkili  alanları öğrencilere tanıtmanın yanı sıra, sanat ve yabancı dil gibi alanlarda da ilgi ve becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Geniş bir yelpazede sunulmaya çalışılan bu seçmeli dersler, genel anlamda, lisans öğrencilerine, lisans eğitimi sonrası hangi alanda uzmanlaşmak istediklerini belirlemede yardımcı olmaları ve psikolojinin disiplinlerarası özelliğini tanıtmak için müfredatta yer almaktadırlar.

Kariyer Olanakları

Psikoloji lisans programından mezun olanlar kamu ve özel sektörde, aralarında hastaneler, insan kaynakları departmanları, reklam firmaları, danışma merkezleri, araştırma enstitüleri, anaokulları, huzurevlerinin de bulunduğu pek çok kuruluşun yanı sıra devlete bağlı kuruluşlarda da idari ve araştırmacı pozisyonlarında iş bulabilirler. Mezunların hangi seviyede ve ne sorumlulukta iş bulabilecekleri doğal olarak lisansüstü seviyede yapılacak olan eğitim ve elde edilecek niteliklerle (özellikle klinik, endüstriyel/örgüt, psikoterapi gibi uygulamalı alanlarda)  daha farklılık göstermektedir. Bu nedenle programdan mezun olanların çoğu ilgi duydukları alanda yüksek lisans programlarına devam etmekte, bir kısım mezun da akademisyen olmak amacıyla doktora seviyesinde eğitim almaktadırlar.